BG | EN | RU |

Презентации и документи

Tabex Award Presentation
PDF, 3 MB, обновен на: 28 Април 2009
изтегли

Опаковките във фармацевтичната индустрия
PPT, 2 MB, обновен на: 10 Септември 2008
изтегли

Хармонизиране на тестовете за микробиологична чистота
PPT, 2 MB, обновен на: 08 Септември 2008
изтегли

Съхранение, поддържане и работа със стандартни щамове микроорганизми
PPT, 8 MB, обновен на: 08 Октомври 2008
изтегли
GMP изисквания към процесите на опаковане и етикетиране
PPT, 2 MB, обновен на: 10 Септември 2008
изтегли

Aкредитация на лаборатории за изпитване, съгласно изискванията за Добра лабораторна практика и ISO 17025
PPT, 2 MB, обновен на: 08 Септември 2008
изтегли

Статистически методи за качествен контрол- контролни карти
PPT, 2 MB, обновен на: 08 Октомври 2008
изтегли

Product Quality Review
PPT, 791 KB, обновен на: 08 Септември 2008
изтегли