BG | EN | RU |
Производство

Sopharma - Производство  Високотехнологичният процес по създаването и производството на лекарствени
  средства е лицензиран спрямо изискванията на Добрата Производствена Практика.
  В разстояние само на няколко месеца бяха модернизирани основните
  производствени мощности и бяха открити нови производствени цехове и заводи.

  През септември 2009 г. ще влезе в експлоатация нов високотехнологичен таблетен
  завод за производство на твърди лекарствени форми.


Той ще бъде ситуиран като компактен комплекс от сгради – за основно производство, за опаковка, склад, административна сграда и централна лаборатория, със застроена площ 8 966 кв.м и разгъната застроена площ
13,502 кв.м

Всички дейности свързани с проектирането, строителството и валидирането са подчинени на Европейските стандарти за фармацевтично производство и са съгласувани с Изпълнителната агенция по лекарствата.

Гама-стерилизация

БУЛГАММА

БУЛГАММА е съоръжение за облъчване с гама-лъчи и е единственят промишлен облъчвател в България.
Източник на лъчението е радиоактивният изотоп Кобалт-60. Това е най-широко разпространеният изотоп, използван в радиационните технологии.

Облъчвателят в БУЛГАММА работи от 1990 година, което ни позволи да натрупаме богат опит в технологията на Радиационната стерилизация и обеззаразяване на широк спекър от продукти и материали.

Облъчването с гама-лъчи е най-съвременният метод за студена стерилизация, изместил навсякъде обработката със силно канцерогенните и мутагенни токсични газове.

Поради високата си конкурентноспособност, методът на стерилизация с гама-лъчи е предпочитан от бизнеса.

Съоръжението е валидирано от фирмата-производител NORDION, Отава, Канада, която е водеща в производството на съоръжения за облъчване. Процесите се извършват според най-съвременните изисквания на Добрата Радиацонна Практика.

Квалификацията на персонала отговаря на най-строгите изисквания на Международната Агенция за Атомна Енергия. Облъчвателят в БУЛГАММА е лицензирани и контролирани от Агенцията за Ядрено Регулиране на Република България.

Технологията се прилага за най-разнообразни цели:
  • стерилизация
  • удължаване срока на съхранение
  • обеззаразяване
  • модификация на структурата на полимери и др.
БУЛГАММА е собственост на „Софарма” АД и се намира на територията на дружеството.

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В БУЛГАММА СА:

1. Стерилизация на медицински материали за еднократна употреба (спринцовки, игли, катетри, хирургични ръкавици, облекло и др.).

2. Обеззаразяване на продукти с най-различен произход и предназначение: козметка, фармацевтични субстанции, сухи хранителни добавки, чайове, суровини и др.

В БУЛГАММА разполагаме с Микробиологична Лаборатория с богат опит в установяването на най-подходящи дози на облъчване за различните продукти според тяхното замърсяване и изискванията за качество на крайния продукт.