BG | EN | RU |
Ампулен завод

Ампулен завод на Софарма АДАмпулният завод на Софарма - Модерно производство, спасяващо човешки живот

Ампулният завод в гр. София е единственият по рода си завод за производство на ампулни форми за хуманната медицина в България. Той е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата и отговаря на международните стандарти за Добра производствена практика (GMP).

През 2007 г. Софарма АД осъществи пълна реконструкция на ампулното производство, удвоявайки капацитета му. За да бъде гарантирано качеството и безопасността съгласно европейските изисквания за ампулните лекарствени форми, в по-голямата си част животоспасяващи, Софарма АД вложи 6 млн. евро в модернизация и реконструкция на завода.

Въведената нова линия за дозиране и запойка е с капацитет 24 хиляди броя ампули/час. Новото оборудване е снабдено с RABS /Restricted Access Barrier System/, даваща възможност да бъде осигурено по-високо ниво на стерилност на продукта.

Въвеждането на RABS позволява да се намали влиянието на човешкия фактор, което е гарантирано от първоначалния дизайн на машината /“quality by design”/, произведена и доставена от фирма Бош - водеща в производството на пълначно-запойващи автомати. Снабдена е с пълен електронен контрол на дозирането и запояването на ампулите.

Трите нови автоклава, производство на фирма „Гетинге“, са напълно автоматизирани и дават възможност за архвиране параметрите на процеса.

Автоматизираната линия за визуално окачествяване и изпитване за херметичност на пълните ампули дава 100% контрол върху качеството. Изключва всякаква човешка намеса.

Новата машина за етикетиране на окачествените ампули разполага с електронни четци на фарм-кодовете на
лекарствените продукти, което е допълнителна защита срещу фалшификации.

Изградена е най-съвременна климатична система, поддържаща параметрите на работната среда според изискванията на производство на стерилни форми.

Продуктовата номенклатура включва инжекционни разтвори от основните фармакотерапевтични групи - гастероентерологични, кардиологични, пулмологични, алергични, аналгетични и антипиретични.