BG | EN | RU |
Супозиторен завод

Супозитерен завод на Софарма АДСУПОЗИТОРНИЯТ ЗАВОД НА СОФАРМА – ОЩЕ ЕДНО УНИКАЛНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ

В началото на 2005 година бе открит изцяло реновирания завод за супозитории. Той е единствен по рода си за България и е специализиран в производството на нестерилни продукти за хуманната медицина – супозитории и песарии. Лицензиран е от Изпълнителната агенция по лекарствата и отговаря на международните стандарти за Добра производствена практика (GMP).


Заводът осигурява 33 работни места и е с разгъната площ 890 кв.м.

Продуктовата номенклатура включва супозитории и песарии от почти всички фармакотерапевтични групи за ректално и вагинално приложение - гастероентерологични, аналгетични и антипиретични, противовъзпалителни, антипротозойни, противогъбични  и антибактериални.

Годишният капацитет на завода е 15 млн. единични супозитории.

Условията в новите производствени помещения се осигуряват от специални вентилационни системи, като в завода
се намира и система за пречистена вода. За качеството на продукцията се следи през целия производствен цикъл,
т.нар. "in process control".