BG | EN | RU |
Nivalin (Нивалин)

Нивалин

Начално и продължително лечение на лека и умерена форма на деменция. При заболявания на периферната нервна система - неврити и...

Nivalin (Нивалин)


- Ампули
- Таблетки
Състав

  Съдържание на една ампула 1 ml:  1 mg  2,5 mg  5 mg  10 mg
  Galantamine hydrobromide
  1 mg  2,5 mg  5 mg
  10 mg
  Съдържание на една таблетка:
  5 mg
  10 mg


  Galantamine hydrobromide  5 mg
  10 mgПоказания

Ампули


• Неврология - травматични увреждания на централната нервната система, симптоми на детска церебрална парализа, заболявания на гръбначния мозък (миелити, полиомиелит, полиомиелитна форма на кърлежов енцефалит), мононеврити, полиневрити, полиневропатии, полирадикулоневрити, с-м на Гилен-Баре, идеопатична лицева пареза, миопатии и enuresis nocturna.
• Анестезиология и хирургия – за премахване ефекта на недеполяризиращите невромускулни блокатори и за лечение на постоперативни парези на червата и пикочния мехур.
• Физиотерапия - прилага се йонофоретично при неврологични заболявания на периферната нервна система.
• Токсикология - при отравяне с холинолитични лекарствени средства, морфин и неговите аналози.
• Рентгенология - за улесняване на функционалната диагностика на стомашно - чревния тракт и жлъчния мехур.

Таблетки


Слабо до умерено изразена деменция от типа на Алцхаймер. Полиомиелит (непросредствено след приключване на фебрилния период, а също така във възстановителния и остатъчния период).
Неврити, радикулити, миопатии, миастения гравис, прогресивна мускулна дистрофия, детска церебрална парализа.

Дозов режим

Ампули

Начин на приложение: парентерално / подкожно, мускулно, венозно /
Дозировката и продължителността на лечението с Нивалин задължително се определят от лекуващия лекар съобразно състоянието на пациента. Лечението започва с най-малката ефективна доза, като постепенно се увеличава. Максималната еднократна доза за възрастни е 10 mg подкожно, а максимална денонощна доза 20 mg.
По- високите дневни  дози се препоръчва да се разделят на два приема.

При деца се прилага подкожно в следните денонощни дози:

• от  1  до  2  год. -   0,25 -   1,0 mg
• от  3  до  5  год. -   0,50 -   5,0 mg
• от  6  до  8  год. -   0,75 -   7,5 mg
• от  9  до 11 год. -   1,0   - 10,0 mg
• от 12 до 15 год. -   1,25 - 12,5 mg
• над 15 години    - 12,5   - 20,0 mg

Продължителността на лечение е в зависимост от особеностите и тежестта на заболяването.

Таблетки
Възрастни - 10 - 40 mg разделени на 2-4 приема.
Деца - от   9 до 11 години - 5 - 15 mg дневно
от 12 до 15 години - 5 - 25 mg дневно

Противопоказания
Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, бронхиална астма, брадикардия, AV-блок, стенокардия, тежка сърдечна недостатъчност, епилепсия, хиперкинези, тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност

Специални предупреждения
При лечение на болни с лека бъбречна недостатъчност приложението на Нивалин трябва да става внимателно и в по-ниски дозировки, съобразени с креатининовия клирънс.

Лечението с галантамин, може да доведе със загуба на телесна маса.

Продуктът трябва да се прилага внимателно при пациенти със затруднения в уринирането или след наскоро извършена операция на простатната жлеза, а също така и при операции с пълна анестезия.

При възникване на нежелани лекарствени реакции при прилагането на Нивалин е необходимо да се намали дневната доза или лечението да се спре за 2-3 дни, след което да се продължи с по-ниски дози.

Нивалин трябва да се прилага внимателно при болни, страдащи от хронична обструктивна белодробна болест или язвена болест, поради възможност от засилване на оплакванията.

Лекарствени взаимодействия
Нивалин антагонизира действието на морфин и неговите аналози по отношение на подтискащия им ефект върху дихателния център. Между Нивалин и М-холинолитиците (атропин, хоматропин), ганглиоблокерите (бензохексоний, пентамин, пахикарпин), недеполяризиращите миорелаксанти (тубокурарин и др.), хинин и новокаинамид съществуват антагонистични взаимодействия. Аминогликозидните антибиотици (гентамицин, амикацин) могат да намалят терапевтичният ефект на Нивалин при миастения гравис. Действието на деполяризиращите нервно-мускулни блокери (суксаметоний) може да бъде удължено при едновременното приложение с Нивалин.

Лекарствени продукти, които потискат ензимите CYP2D6 (хинидин, пароксетин, флуоксетин) и CYP3A4 (кетоконазол, ретровир, еритромицин) могат да въздействат на метаболизма на галантамин и да повишат плазмената му концентрация.

Бременност и кърмене
Нивалин не трябва да се прилага при бременност, а също и в периода на кърмене.

Нежелани лекарствени реакции
Те могат да бъдат мускаринови и никотинови. При прилагане на по-високи дози и индивидуално повишена чувствителност по-често срещани нежелани реакции са: гадене, повръщане, диария, коремни болки, повишена саливация, изпотяване, анорексия, умора, световъртеж, главоболие, сънливост и отслабване. По-рядко наблюдавани нежелани реакции са: безсъние, ринит, брадикардия, нарушено зрение и инфекция на пикочните пътища.

Лекарствена форма и опаковка
Ампули 1 mg/1 ml; 2,5 mg/1 ml; 5 mg/1 ml; 10 mg/1 ml по десет броя в блистерна опаковка.
Една или десет блистерни опаковки се поставят в кутии.

Таблетките от   5 mg се опаковат по 10 или по 20 броя в блистер от ПВХ/ алуминиево фолио.
Таблетките от 10 mg се опаковат по 10 броя в блистер от ПВХ/ алуминиево фолио

Начин на отпускане
По лекарско предписание