BG | EN | RU |
Софарма Инвеститори

Софарма Инвеститори

Ценните книжа на дружеството се
търгуват на официален сегмент на „БФБ-София” АД. Акциите на „Софарма” АД са включени в: BG40, SOFIX и BGTR...

pointer повече