BG | EN | RU |
Огнян Иванов Донев

Огнян Иванов Донев Огнян Иванов Донев

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Огнян Донев е роден на 22.12.1957г. Завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава  докторска степен по икономика в Берлин.

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000г.

Той също така е и:
• Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
• Член на Консултативния комитет на КРИБ
• Член на Германо-българската индустриално-търговска камара
• Член на Националната комисия по корпоративно управление
• Председател на Международната търговска камара за България
• Член на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
• Член на Управителния съвет на БТПП
• Председател на Настоятелството на Медицински университет София
• Вицепрезидент на Виенския икономически форум
• Член на Американската търговска камара в България (AmCham)
• Член на Контролния съвет към българската мрежа на Глобалния договор на ООН
• Носител на приза "Буров" за индустриално управление

Участвува в управителните или контролни органи на редица дружества.
Женен е и има двама сина. Владее немски, английски, руски и италиански.