BG | EN | RU |
Огнян Кирилов Палавеев
Огнян Кирилов Палавеев
Огнян Кирилов Палавеев
Член на Съвета на директорите

Д-р Огнян Палавеев е роден на 22.05.1949 година в гр. София.

Г-н Палавеев има завършено икономическо образование в Германия и над 37 години опит в областта на икономиката и търговията.
От 15 години е Изпълнителен директор на "Унифарм" АД, а от близо 8 е член на Съвета на директорите на "Софарма" АД.

Владее немски и руски езици. Г-н Палавеев е женен, с две деца.